ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Имам ли по-голям шанс да бъда нает, ако имам по-добър резултат на тестовете?

Имам ли по-голям шанс да бъда нает, ако имам по-добър резултат на тестовете?

Не. Единственият резултат от тестовете за подбор е дали сте ги издържали или не. Вашият брой точки ще бъде видим единствено за вас (посредством вашия EPSO профил). Службите, набиращи персонал, виждат само дали сте издържали тестовете или не.

Те не би трябвало да изискват от вас доказателство за това, тъй като имат пряк достъп до всички необходими сведения за вашия статус в базата данни с кандидатите.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не