Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Καλύτερα αποτελέσματα στις δοκιμασίες αυξάνουν τις πιθανότητες πρόσληψής μου;

Καλύτερα αποτελέσματα στις δοκιμασίες αυξάνουν τις πιθανότητες πρόσληψής μου;

Όχι. Τα αποτελέσματα λειτουργούν μόνο ως δείκτες επιτυχίας/αποτυχίας στις δοκιμασίες επιλογής. Τη βαθμολογία σας την γνωρίζετε μόνο εσείς (μέσω του λογαριασμού σας EPSO). Οι υπηρεσίες προσλήψεων λαμβάνουν υπόψη μόνο το εάν ο υποψήφιος πέτυχε ή απέτυχε στις δοκιμασίες.

Οι υπηρεσίες προσλήψεων δεν μπορούν να σας ζητήσουν να τους διαβιβάσετε κανενός είδους αποδεικτικό της επιτυχίας σας σε δοκιμασίες της EPSO, δεδομένου ότι όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για την κατάστασή σας είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες σε αυτούς απευθείας στη βάση δεδομένων των υποψηφίων.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι