Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Hoće li bolji rezultat na testu poboljšati moje izglede za zapošljavanje?

Hoće li bolji rezultat na testu poboljšati moje izglede za zapošljavanje?

Ne, kod rezultata testova za odabir važno je samo jeste li prošli ili pali. Broj bodova koji ste postigli bit će vidljiv samo vama (preko vašeg EPSO računa). Službe koje zapošljavaju novo osoblje vidjet će samo je li kandidat prošao ili pao na testovima.

Službe koje zapošljavaju novo osoblje neće vas tražiti da dostavite dokaze o uspješno položenim EPSO testovima jer su im sve informacije koje trebaju o vašem statusu dostupne izravno u bazi podataka kandidata.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne