Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Ökar ett bra provresultat mina chanser att bli anställd?

Ökar ett bra provresultat mina chanser att bli anställd?

Nej, resultaten i urvalsproven redovisas bara som godkänt eller underkänt. Det är bara du som ser din poäng (i ditt Epsokonto). De rekryterande avdelningarna ser bara om en sökande har godkänts eller underkänts i proven.

De får inte kräva att du ger dem några bevis på att du klarat Epsos prov eftersom all nödvändig information om din status finns tillgänglig för dem i databasen över sökande.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej