ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Какво се случва, ако издържа тестовете за подбор?

Какво се случва, ако издържа тестовете за подбор?

Ако преминете успешно тестовете за подбор (трябва да получите минимума, изискван за всеки отделен тест, както е посочено в поканата), ще бъдете поканен на интервю от съответната служба.

Валидността на резултатите (считано от датата на публикуването им във вашия EPSO профил) е следната:

  • 10 години за тестовете за логическо мислене
  • 5 години за теста за компетенции

Резултатите са винаги валидни за профила и областта на компетенции, за които сте били тествани, както и за всички по-долни функционални групи.

Пример: Издържате теста за компетенции и тестовете за логическо мислене за профил „Право“, функционална група IV.

Тези резултати ще бъдат валидни за профил „Право“, ФГ IV, както и за всяка по-долна функционална група в този профил — в този случай ФГ III.

Това означава, че може да получите покани за интервю за позиции и в двете функционални групи, III и IV.

Ако обаче издържите тестовете за профил „Право“, ФГ III, те няма да бъдат валидни за по-горни групи — в този случай за ФГ IV.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не