Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Što ako položim testove odabira?

Što ako položim testove odabira?

Kategorije pitanja: 

Ako položite testove odabira (morate prijeći bodovni prag za svaki pojedinačni test kako je utvrđeno u pozivu na iskaz interesa), službe za zapošljavanje pozvat će vas na razgovor.

Od datuma objave rezultata u vašem EPSO računu rezultati su valjani

  • deset godina za testove zaključivanja
  • pet godina za test kompetencija.

Rezultati su valjani za profil i kompetencije za koje ste polagali testove, ali i za bilo koju nižu funkcijsku skupinu.

Primjer: Položili ste testove zaključivanja i kompetencija za profil „Pravo, funkcijska skupina IV.”.

Ti će rezultati biti valjani za profil „Pravo, funkcijska skupina IV.”, ali i za bilo koju nižu funkcijsku skupinu u okviru profila „Pravo”, odnosno za funkcijsku skupinu III.

To znači da možete biti pozvani na razgovor za slobodno radno mjesto u funkcijskoj skupini III. ili IV.

Međutim, ako položite testove za profil „Pravo, funkcijska skupina III.”, oni nisu valjani za višu funkcijsku skupinu, odnosno za funkcijsku skupinu IV.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne