ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Какво се случва, ако не издържа тестовете за подбор?

Какво се случва, ако не издържа тестовете за подбор?

Ако не получите минималната допустима оценка, посочена в поканата, няма да бъдете поканен на тестовете за наемане на работа (интервю и други тестове по избор) и в продължение на шест месеца (от деня на публикуване на резултатите във вашия EPSO профил) няма да можете да се явявате на други тестове за същата или по-висока функционална група. Тестовете за компетенции се проверяват само ако издържите тестовете за логическо мислене.

Ако издържите тестовете за логическо мислене, но не издържите теста за компетенции, ще трябва да се явите само на теста за компетенции, ако получите покана след изтичане на 6-месечния срок. Моля, имайте предвид, че службите, набиращи персонал, не са длъжни да ви поканят отново след 6 месеца. Те решават сами кого да поканят въз основа на установени критерии за подбор за всяка конкретна позиция.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не