Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι συμβαίνει αν δεν επιτύχω στις δοκιμασίες επιλογής;

Τι συμβαίνει αν δεν επιτύχω στις δοκιμασίες επιλογής;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Αν δεν λάβετε την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία σε κάθε δοκιμασία (όπως ορίζεται στην προκήρυξη), δεν θα κληθείτε να λάβετε μέρος στις δοκιμασίες πρόσληψης (συνέντευξη και άλλες προαιρετικές δοκιμασίες) και θα αποκλειστείτε για διάστημα έξι μηνών (από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στον λογαριασμό σας EPSO) από τη συμμετοχή σε άλλες δοκιμασίες για την ίδια ή ανώτερη ομάδα καθηκόντων. Η δοκιμασία ικανοτήτων θα βαθμολογηθεί μόνο αν επιτύχετε στις δοκιμασίες λογικής.

Αν επιτύχετε στις δοκιμασίες λογικής αλλά αποτύχετε στη δοκιμασία ικανοτήτων, θα χρειαστεί να εξεταστείτε μόνο στη δοκιμασία ικανοτήτων αν κληθείτε μετά το διάστημα των 6 μηνών. Έχετε υπόψη ότι οι υπηρεσίες πρόσληψης δεν υποχρεούνται να σας καλέσουν μετά τους 6 μήνες. Οι υπηρεσίες πρόσληψης έχουν τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζουν ποιους θα καλέσουν, σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια επιλογής για κάθε συγκεκριμένη θέση.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι