Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cad a tharlóidh mura ngnóthóidh mé pas sna trialacha roghnúcháin?

Cad a tharlóidh mura ngnóthóidh mé pas sna trialacha roghnúcháin?

Mura ngnóthóidh tú an pasmharc (tugtar an t-eolas sin san fhógra comórtais) i ngach triail, ní thabharfar cuireadh duit na trialacha earcaíochta a dhéanamh (is é sin an t-agallamh agus trialacha roghnacha eile), agus beidh cosc ort go ceann sé mhí (ón dáta a foilseofar do thorthaí i do chuntas EPSO) aon triail eile a dhéanamh don ghrúpa feidhme céanna nó do ghrúpa feidhme níos airde. Ní dhéanfar na trialacha inniúlachta a mharcáil ach amháin má éiríonn leat sna trialacha réasúnaíochta.

Má éiríonn leat sna trialacha réasúnaíochta ach go dteipeann ort sa triail inniúlachta, ní chaithfidh tú ach an triail inniúlachta a dhéanamh arís (tar éis sé mhí dul thart), má thugtar cuireadh duit an triail sin a dhéanamh arís. Féach nach bhfuil aon oibleagáid ar na seirbhísí earcaíochta cuireadh chun trialacha a thabhairt duit tar éis an tréimhse sé mhí dul thart. Faoi chomhairle na seirbhísí earcaíochta atá sé a chinneadh cé dó a thabharfar cuireadh, rud a dhéanfar de réir na gcritéar roghnúcháin arna leagan síos do gach poist.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh