Veelgestelde vragen

Home > Veelgestelde vragen > Wat gebeurt er als ik niet voor de selectietests slaag?

Wat gebeurt er als ik niet voor de selectietests slaag?

Als u niet voor alle selectietests het in de oproep bepaalde minimumaantal punten haalt, krijgt u geen uitnodiging voor verdere tests (sollicitatiegesprek en eventuele aanvullende tests). U kunt ook zes maanden lang (gerekend vanaf de dag waarop u de resultaten via uw EPSO-account zijn meegedeeld) niet worden uitgenodigd voor tests voor dezelfde of een hogere functiegroep. Uw competentietest wordt alleen beoordeeld als u slaagt voor de redeneertests.

Slaagt u wel voor de redeneertests maar niet voor de competentietest, dan hoeft u alleen de competentietest opnieuw af te leggen, als u na zes maanden opnieuw een uitnodiging krijgt. Let op: We zijn niet verplicht om u na zes maanden opnieuw uit te nodigen. Diensten met een vacature zijn volledig vrij in de keuze van de kandidaten op basis van criteria die zij voor elke vacature opnieuw kunnen vaststellen.

Vond u dit antwoord nuttig?

Ja Nee