Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Čo sa stane, ak neuspejem vo výberových testoch?

Čo sa stane, ak neuspejem vo výberových testoch?

Ak sa vám nepodarí získať požadovaný minimálny počet bodov v každom teste (ako sa uvádza vo výzve), nebudete pozvaný na prijímacie testy (pohovor a prípadne iné testy) a možnosť pozvania na akékoľvek iné testy pre rovnakú alebo vyššiu funkčnú skupinu bude zablokovaná na šesť mesiacov (odo dňa zverejnenia výsledkov vo vašom používateľskom konte EPSO). Testy schopností sa budú hodnotiť, len ak uspejete v testoch uvažovania.

Ak uspejete v testoch uvažovania, ale neuspejete v teste schopností, budete musieť v prípade pozvania po uplynutí 6 mesiacov absolvovať len test schopností. Upozorňujeme, že náborové útvary nie sú povinné pozvať vás po 6 mesiacoch. Náborové útvary si vyhradzujú právo rozhodnúť, koho pozvú na základe stanovených kritérií výberu pre každé konkrétne pracovné miesto.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie