Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vad händer om jag inte klarar urvalsproven?

Vad händer om jag inte klarar urvalsproven?

Om du inte uppnår minst det angivna kravet för godkänt i varje prov (enligt vad som anges i utlysningen), kallas du inte till rekryteringsproven (intervju och eventuella andra prov). Du kommer dessutom att stoppas i sex månader (räknat från den dag då resultaten publiceras i ditt Epsokonto) från att kallas till andra prov för samma eller högre tjänstegrupp. Kompetensproven rättas bara om du klarar proven i slutledningsförmåga.

Om du klarar proven i slutledningsförmåga men misslyckas i kompetensprovet, behöver du bara göra om kompetensprovet om du kallas igen efter sexmånadersperioden. Tänk på att de rekryterande avdelningarna inte är skyldiga att kalla dig igen efter sex månader. De bestämmer själva vem de vill kalla på grundval av fastställda urvalskriterier för varje tjänst.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej