ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Какво се случва, ако издържа тестовете за подбор, но не и тестовете за наемане на работа?

Какво се случва, ако издържа тестовете за подбор, но не и тестовете за наемане на работа?

Ако издържите тестовете за подбор за определен профил и функционална група, резултатите ви ще останат валидни и видими в базата данни в съответствие с правилата, посочени в поканата за изразяване на интерес (10 години за тестовете за логическо мислене и 5 години за теста за компетенции).

Службите, набиращи персонал, могат да ви изберат и да ви поканят направо на тестове за наемане на работа. Моля, имайте предвид, че наемащите служби могат да поканят няколко кандидати за всяка свободна позиция.

Фактът, че сте издържали тестовете за подбор и сте получили покана за интервю, не ви гарантира наемане на работа. Може да ви предложат работа, само ако успешно преминете интервюто и всички други тестове за наемане на работа. Единствено службите, набиращи персонал, могат да решат да ви предложат работа.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не