Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Τι γίνεται αν επιτύχω στις δοκιμασίες επιλογής, αλλά όχι στις δοκιμασίες πρόσληψης;

Τι γίνεται αν επιτύχω στις δοκιμασίες επιλογής, αλλά όχι στις δοκιμασίες πρόσληψης;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Εάν επιτύχετε στις δοκιμασίες επιλογής για ένα συγκεκριμένο προφίλ και ομάδα καθηκόντων, τα αποτελέσματά σας θα παραμείνουν σε ισχύ και θα εμφανίζονται στη βάση δεδομένων σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (10 χρόνια για τις δοκιμασίες κατανόησης και 5 χρόνια για τη δοκιμασία ικανοτήτων).

Οι υπηρεσίες προσλήψεων μπορούν να σας επιλέξουν και να σας καλέσουν άμεσα σε δοκιμασίες πρόσληψης. Σημειωτέον ότι οι υπηρεσίες προσλήψεων μπορούν να πραγματοποιούν συνεντεύξεις με πολλούς υποψηφίους για κάθε κενή θέση.

Η επιτυχία στις δοκιμασίες επιλογής και η πρόσκληση σε δοκιμασίες πρόσληψης δεν εγγυώνται την πρόσληψή σας. Μπορεί να σας προταθεί θέση μόνον εφόσον έχετε επιτύχει και στις δοκιμασίες πρόσληψης. Η απόφαση για τη δημοσίευση προσφοράς εργασίας εναπόκειται αποκλειστικά στις υπηρεσίες προσλήψεων.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι