Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι γίνεται αν επιτύχω στις δοκιμασίες επιλογής, αλλά όχι στις δοκιμασίες πρόσληψης;

Τι γίνεται αν επιτύχω στις δοκιμασίες επιλογής, αλλά όχι στις δοκιμασίες πρόσληψης;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Οι υπηρεσίες πρόσληψης έχουν τη δυνατότητα να καλούν πολλούς υποψηφίους σε συνέντευξη (και πιθανόν άλλες δοκιμασίες) για μια κενή θέση. Εναπόκειται στις υπηρεσίες πρόσληψης να ενημερώνουν για το αποτέλεσμα της συνέντευξης (και πιθανόν άλλων δοκιμασιών, εφόσον ισχύει).

Ωστόσο, αν δεν επιτύχετε κάποια φορά, τα αποτελέσματά σας στις δοκιμασίες επιλογής θα συνεχίσουν να ισχύουν, αρχής γενομένης από την ημέρα της δημοσίευσής τους στον λογαριασμό σας EPSO, για:

  • 10 χρόνια (δοκιμασίες κατανόησης)
  • 5 χρόνια (δοκιμασίες ικανοτήτων)
  • 5 χρόνια (δοκιμασίες γλωσσικής κατανόησης)

Οι υπηρεσίες πρόσληψης μπορεί να σας προεπιλέξουν πάλι και να σας καλέσουν σε νέα συνέντευξη (και πιθανόν άλλες δοκιμασίες). 

Μην παραλείπετε να επικαιροποιείτε την αίτηση/τις αιτήσεις σας τουλάχιστον κάθε έξι μήνες ώστε να μπορούν να σας εντοπίζουν οι υπηρεσίες πρόσληψης.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι