Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Cad a tharlóidh má éiríonn liom sna trialacha roghnúcháin ach nach n-éiríonn liom sna trialacha earcaíochta?

Cad a tharlóidh má éiríonn liom sna trialacha roghnúcháin ach nach n-éiríonn liom sna trialacha earcaíochta?

Má éiríonn leat sna trialacha roghnúcháin do phróifíl agus do ghrúpa feidhme ar leith, leanfaidh do thorthaí de bheith bailí agus infheicthe sa bhunachar sonraí, de réir na rialacha arna leagan síos sa ghlao ar léiriú spéise (10 mbliana i gcás na dtrialacha réasúnaíochta agus cúig bliana i gcás na dtrialacha inniúlachtaí).

Is féidir leis na seirbhísí earcaíochta tú a roghnú agus cuireadh a thabhairt duit trialacha earcaíochta a dhéanamh. Féach gur féidir go dtabharfaidh na seirbhísí earcaíochta cuireadh do níos mó ná duine amháin trialacha a dhéanamh don aon fholúntas amháin.

Ní hionann pas a ghnóthú sna trialacha roghnúcháin agus cuireadh a fháil na trialacha earcaíochta a dhéanamh agus é a bheith ina scéal cinnte go dtairgfear post duit. Ní thairgfear post duit ach amháin má éiríonn leat sna trialacha earcaíochta freisin. Is faoi chomhairle na seirbhísí earcaíochta, agus faoina gcomhairle siúd amháin, atá sé a chinneadh cé acu a thairgfear nó nach dtairgfear post d’iarrthóir.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh