DUK

Pradžia > DUK > Kas bus, jei išlaikysiu atrankos testus, bet neišlaikysiu įdarbinimo testų?

Kas bus, jei išlaikysiu atrankos testus, bet neišlaikysiu įdarbinimo testų?

Jei išlaikysite tam tikros krypties ir pareigybių grupės atrankos testus, jūsų rezultatai liks galioti ir bus matomi duomenų bazėje pagal kvietime pareikšti susidomėjimą nustatytas taisykles (mąstymo testų rezultatai galios 10 metų, gebėjimo vertinimo testų – 5 metus).

Įdarbinančios tarnybos gali jus pasirinkti ir pakviesti tiesiai į įdarbinimo testus. Atkreipkite dėmesį į tai, kad įdarbinančios tarnybos į testus gali pakviesti kelis kandidatus į vieną laisvą darbo vietą.

Sėkmingai išlaikyti atrankos testai ir kvietimas į įdarbinimo testus nėra garantija, kad būsite įdarbintas. Jums darbo vieta gali būti pasiūlyta tik sėkmingai išlaikius įdarbinimo testus. Sprendimą pasiūlyti darbą priima tik įdarbinančios tarnybos.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?

Taip Ne