Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Čo sa stane, ak úspešne absolvujem výberové testy, ale nespravím prijímacie testy?

Čo sa stane, ak úspešne absolvujem výberové testy, ale nespravím prijímacie testy?

Náborové útvary môžu pozvať niekoľko kandidátov na pohovor (a prípadne aj iné testy) na každé voľné pracovné miesto. Povinnosťou náborových útvarov je poskytnúť spätnú väzbu o výsledku pohovoru (prípadne aj o iných testoch).

Výsledky vášho výberového konania, ak ste pri tejto príležitosti neuspeli, však ostanú v platnosti (*) odo dňa uverejnenia na vašom používateľskom konte EPSO na obdobie:

  • 10 rokov (testy uvažovania),
  • 5 rokov (testy spôsobilosti),
  • 5 rokov (testy jazykového porozumenia).

Náborové útvary si vás môžu opätovne predbežne vybrať (na užší zoznam) a pozvať vás na pohovor (a ďalšie testy). 

Nezabudnite si aktualizovať prihlášku aspoň raz za šesť mesiacov, ak si želáte zostať viditeľný pre náborové útvary.

 

(*) Týka sa to len konaní CAST/P. Upozorňujeme, že vaše výsledky vo výberovom konaní CAST/P nie sú platné pre ostatné výberové konania.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie