Pogosta vprašanja

Domača stran > Pogosta vprašanja > Kaj se zgodi, če opravim izbirne teste, zaposlitvenih testov pa ne?

Kaj se zgodi, če opravim izbirne teste, zaposlitvenih testov pa ne?

Službe, ki zaposlujejo, lahko na razgovor (in dodatne teste) povabijo več kandidatov za vsako prosto delovno mesto. O rezultatih razgovora (in morebitnih testov) obvestijo kandidate.

Tudi če ste v tem primeru neuspešni, ostanejo vaši rezultati izbirnega postopka veljavni od datuma objave v vašem računu EPSO za:

  • 10 let (testi sklepanja)
  • 5 let (testi kompetenc)
  • 5 let (testi razumevanja jezika)

Službe, ki zaposlujejo, vas lahko ponovno izberejo (uvrstijo v ožji izbor) in povabijo na razgovor (ali druge teste). 

Prijavo posodabljajte vsaj vsakih šest mesecev, da ostanete vidni službam, ki zaposlujejo.

Ali vam je bil odgovor v pomoč?

Da Ne