Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vad händer om jag klarar urvalsproven men inte rekryteringsproven?

Vad händer om jag klarar urvalsproven men inte rekryteringsproven?

De rekryterande avdelningarna kan kalla flera sökande till en intervju (och ibland andra prov också) för varje ledig plats. De väljer själva om de vill ge feedback efter intervjun (och eventuella prov).

Om du inte blir rekryterad efter rekryteringsproven är resultatet av dina urvalsprov ändå giltiga enligt följande (räknat från den dag då resultaten publicerades i ditt Epsokonto):

  • Prov i slutledningsförmåga: 10 år
  • Kompetensprov: 5 år
  • Prov i språkförståelse: 5 år

De rekryterande avdelningarna kan välja ut dig igen och kalla dig till en ny intervju (och andra prov). 

Glöm inte att uppdatera din ansökan minst var sjätte månad om du vill att din ansökan ska förbli synlig för de rekryterande avdelningarna.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej