Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vad händer om jag klarar urvalsproven men inte rekryteringsprovet?

Vad händer om jag klarar urvalsproven men inte rekryteringsprovet?

Om du klarar urvalsproven för en viss profil och tjänstegrupp, är dina resultat giltiga och synliga i databasen enligt reglerna i inbjudan till intresseanmälan (tio år för proven i slutledningsförmåga och fem år för kompetensprovet).

De rekryterande avdelningarna kan välja att kalla dig till ett rekryteringsprov. Tänk på att de kan kalla flera sökande för varje ledig tjänst.

Godkänt i urvalsproven och en kallelse till ett rekryteringsprov är ingen garanti för att du får ett erbjudande om anställning. Du kan bara få ett erbjudande om anställning om du också blir godkänd i rekryteringsprovet. De rekryterande avdelningarna bestämmer själva vem de vill erbjuda en anställning.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej