Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Πότε θα μπορώ να γνωρίζω ποιος ενδιαφέρεται για το προφίλ μου;

Πότε θα μπορώ να γνωρίζω ποιος ενδιαφέρεται για το προφίλ μου;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Εάν έχετε προεπιλεγεί και επιτύχει στις δοκιμασίες, οι υπηρεσίες προσλήψεων που ενδιαφέρονται για το προφίλ σας θα επικοινωνήσουν μαζί σας (μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στον λογαριασμό σας EPSO) και θα σας καλέσουν για τις δοκιμασίες πρόσληψης που περιλαμβάνουν συνέντευξη και άλλες προαιρετικές δοκιμασίες.

Η EPSO δεν παρέχει πληροφορίες στους υποψηφίους σχετικά με το ποια υπηρεσία προσλήψεων ενδιαφέρεται γι’ αυτούς σε κανένα στάδιο της διαδικασίας επιλογής.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι