Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Ποιος είναι ο αρχικός μισθός για τους συμβασιούχους;

Ποιος είναι ο αρχικός μισθός για τους συμβασιούχους;

Ο βασικός μηνιαίος μισθός (σε ευρώ) για εβδομαδιαία εργασία 40 ωρών (1.7.2015), στο 10 κλιμάκιο:

Ομάδα καθηκόντων IV (βαθμοί 13-18): 3246 - 6020 ευρώ
Ομάδα καθηκόντων III (βαθμοί 8-12): 2.536 - 4.156 ευρώ
Ομάδα καθηκόντων II (βαθμοί 4-7): 1.980 - 2.869 ευρώ
Ομάδα καθηκόντων I (βαθμοί 1-3): 1.907 - 2.869 ευρώ

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες απασχόλησης στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, καθώς και για τις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων και των συμβασιούχων.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι