ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Кога и къде трябва да се явя на тестовете за подбор, организирани от EPSO под формата на тестове на компютър с въпроси с избор между няколко отговора, когато участвам в безсрочна процедура за подбор CAST (CAST Permanent)?

Кога и къде трябва да се явя на тестовете за подбор, организирани от EPSO под формата на тестове на компютър с въпроси с избор между няколко отговора, когато участвам в безсрочна процедура за подбор CAST (CAST Permanent)?

Безсрочната процедура за подбор CAST (CAST Permanent) е различна от конкурсите. Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на тестовете за подбор.

Ако ви одобрят, ще получите покана да запазите дата за тест във вашия EPSO профил. Моля, проверявайте вашия EPSO профил поне два пъти седмично. Трябва да запазите дата и да се явите на тест в рамките на определените срокове.

Тестовете се провеждат в специални центрове по цял свят. Във вашата покана ще намерите списък с налични центрове за тестове. Моля, имайте предвид, че EPSO не възстановява разходи за пътуване.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не