Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cén uair agus cén áit a ndéanfaidh mé na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire do CAST Buan, is é sin an chuid sin de na trialacha roghnúcháin a eagraíonn EPSO?

Cén uair agus cén áit a ndéanfaidh mé na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire do CAST Buan, is é sin an chuid sin de na trialacha roghnúcháin a eagraíonn EPSO?

Ní hionann CAST Buan (féach tuilleadh eolais) agus próiseas roghnúcháin comórtas de shaghsanna eile. Is d’iarrthóirí atá ar an ngearrliosta, agus dóibh siúd amháin, a thabharfar cuireadh na trialacha roghnúcháin a dhéanamh.

Má chuirtear ar an ngearrliosta thú, seolfar cuireadh chuig do chuntas EPSO á iarraidh ort triail a chur in áirithe. Moltar duit breathnú i do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad. Ní mór an triail a chur in áirithe agus í a dhéanamh laistigh den achar ama atá leagtha síos lena aghaidh sin.

Déanfar na trialacha in ionaid trialacha atá suite in áiteanna ar fud an domhain. Beidh liosta sa chuireadh de na hionaid trialacha atá ar fáil. Féach nach ndéanann EPSO costais taistil a chúiteamh.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh