Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Kedy a kde absolvujem výberové testy organizované úradom EPSO vo forme počítačových testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami – časovo neobmedzené výberové konanie CAST?

Kedy a kde absolvujem výberové testy organizované úradom EPSO vo forme počítačových testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami – časovo neobmedzené výberové konanie CAST?

Časovo neobmedzené výberové konanie CAST (pozri ďalšie informácie) sa líši od bežných výberových konaní. Na výberové testy budú pozvaní iba uchádzači zaradení do užšieho zoznamu.

Ak ste sa dostali do užšieho zoznamu, dostanete výzvu, aby ste si rezervovali termín testu cez svoje používateľské konto EPSO. Kontrolujte si svoje používateľské konto EPSO aspoň dvakrát za týždeň. Test si musíte rezervovať a absolvovať v rámci stanovenej lehoty.

Testy sa uskutočnia v testovacích centrách po celom svete. Zoznam dostupných testovacích centier bude k dispozícii vo výzve na rezerváciu termínu. Upozorňujeme, že úrad EPSO neposkytuje náhradu cestovných výdavkov.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie