Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > När och var får jag göra Epsos urvalsprov med datorbaserade flervalsfrågor inom urvalsförfarandet Cast permanent?

När och var får jag göra Epsos urvalsprov med datorbaserade flervalsfrågor inom urvalsförfarandet Cast permanent?

Det permanenta urvalsförfarandet för kontraktsanställda (läs mer om Cast permanent) skiljer sig från vanliga uttagningsprov. Det är bara utvalda sökande som kallas till urvalsproven.

Om du blir utvald får du via ditt Epsokonto en inbjudan att boka tid för proven. Du bör gå in på ditt Epsokonto minst två gånger i veckan. Du måste boka och göra proven inom utsatt tid.

Proven äger rum på provcentrum runt om i världen. En lista över provcentrumen finns i din inbjudan att boka tid. Tänk på att Epso inte ersätter några resekostnader.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej