ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Какъв вид договор ще ми бъде предложен?

Какъв вид договор ще ми бъде предложен?

В момента на вашето назначаване може да ви бъде предложен т.нар. „3а“ или „3б“ договор в зависимост от нуждите на службата и правната уредба на наемащата ви институция. Моля, вижте приложение III, точка 5 от поканата за изразяване на интерес за подробна информация относно договорните условия.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не