Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι είδους σύμβαση θα μου προταθεί;

Τι είδους σύμβαση θα μου προταθεί;

Τη στιγμή της πρόσληψης, μπορεί να σας προταθεί σύμβαση τύπου «3α» ή «3β», ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις νομικές ρυθμίσεις του οργάνου που πραγματοποιεί την πρόσληψη. Ανατρέξτε στο παράρτημα III, σημείο 5 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβατικές ρυθμίσεις

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι