Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι είδους σύμβαση θα μου προσφερθεί;

Τι είδους σύμβαση θα μου προσφερθεί;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Το είδος της σύμβασης θα εξαρτηθεί από πολλά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και η υπηρεσία πρόσληψης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβατικές ρυθμίσεις θα βρείτε στο παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 4 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι