ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > В кои случаи мога да отправя искане за преразглеждане?

В кои случаи мога да отправя искане за преразглеждане?

Категории въпроси: 

Можете да поискате преразглеждане на всяко решение на конкурсната комисия или на EPSO, което засяга вашия напредък на всеки етап от процедурата за подбор, ако считате, че е налице съществена грешка или нарушение на правилата на конкурса.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не