Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Σε ποια περίπτωση μπορώ να υποβάλω αίτηση επανεξέτασης;

Σε ποια περίπτωση μπορώ να υποβάλω αίτηση επανεξέτασης;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επανεξέτασης για οποιαδήποτε απόφαση της εξεταστικής επιτροπής ή της EPSO που θίγει την πρόοδό σας σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής, εάν θεωρείτε ότι έχει διαπραχθεί ουσιώδες σφάλμα ή παράβαση των κανόνων της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι