Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > I vilka fall kan jag lämna in en begäran om omprövning?

I vilka fall kan jag lämna in en begäran om omprövning?

Frågekategorier: 

Du kan begära omprövning av beslut som fattas av en uttagningskommitté eller Epso och som inverkar på om du får gå vidare till nästa steg i ett uttagningsförfarande, om du anser att det begåtts ett väsentligt fel eller ett brott mot reglerna för uttagningsförfarandet.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej