ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Имаше проблем с един от моите въпроси с избор между няколко отговора — какво мога да направя?

Имаше проблем с един от моите въпроси с избор между няколко отговора — какво мога да направя?

Категории въпроси: 

Ако имате сериозни съмнения относно съдържанието на тестови въпрос, моля, свържете се със службата за контакт с кандидатите на EPSO в срок от три календарни дни от провеждането на тестовете, като опишете ясно обстоятелствата и посочите номера си на кандидат (вж. в обявлението за конкурса каква е процедурата за „анулиране“).

Ако даден елемент не отговаря на строгите критерии за качество на EPSO въпреки щателния контрол на качеството на място, се прилагат следните корективни мерки:

  • елементът се коригира или се отстранява от базата данни
  • Ако се прилага процедура за „анулиране“, това ще бъде отразено в подробните резултати чрез маркировка „N“

Отговорът полезен ли беше?

Да Не