Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Παρουσιάστηκε πρόβλημα με μία από τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, τι μπορώ να κάνω;

Παρουσιάστηκε πρόβλημα με μία από τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, τι μπορώ να κάνω;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Αν έχετε σοβαρή αμφιβολία ως προς το περιεχόμενο μιας ερώτησης της δοκιμασίας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία επικοινωνίας με τους υποψηφίους της EPSO εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την ημέρα των δοκιμασιών σας, αναφέροντας τα γεγονότα και τον αριθμό υποψηφίου σας (βλέπε διαδικασία ακύρωσης στην προκήρυξη του διαγωνισμού).

Αν ένα συγκεκριμένο στοιχείο δεν πληροί τα αυστηρά ποιοτικά κριτήρια της EPSO, παρά τους εφαρμοζόμενους διεξοδικούς ελέγχους, προβλέπονται τα παρακάτω διορθωτικά μέτρα:

  • το στοιχείο θα διορθωθεί ή θα διαγραφεί από τη βάση δεδομένων
  • αν γίνει ακύρωση, θα εμφανιστεί στα λεπτομερή αποτελέσματα με την επισήμανση «N» που σημαίνει ακύρωση.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι