Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Παρουσιάστηκε πρόβλημα με μία από τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, τι μπορώ να κάνω;

Παρουσιάστηκε πρόβλημα με μία από τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, τι μπορώ να κάνω;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Αν έχετε σοβαρή αμφιβολία σχετικά με το περιεχόμενο μιας ερώτησης της δοκιμασίας, επικοινωνήστε με την EPSO μόνο μέσω του ιστότοπου EPSO (υπηρεσία επικοινωνίας με τους υποψηφίους) εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα των δοκιμασιών σας μέσω υπολογιστή, περιγράφοντας την ερώτηση (περιεχόμενο) ώστε να εντοπιστεί η προβληματική ερώτηση και εξηγώντας τη φύση του εικαζόμενου σφάλματος όσο το δυνατόν σαφέστερα. Πρέπει επίσης να αναφέρετε τον αριθμό υποψηφίου που έχετε (βλ. το σχετικό παράρτημα της προκήρυξης του διαγωνισμού)

Αν μια συγκεκριμένη ερώτηση δεν πληροί τα αυστηρά ποιοτικά κριτήρια της EPSO, παρά τους εφαρμοζόμενους διεξοδικούς ελέγχους, προβλέπονται τα παρακάτω διορθωτικά μέτρα:

  • η ερώτηση θα διορθωθεί ή θα αφαιρεθεί από τη βάση δεδομένων
  • η ερώτηση θα ακυρωθεί και οι βαθμοί που λαμβάνει θα ανακατανεμηθούν μεταξύ των υπόλοιπων ερωτήσεων της δοκιμασίας
  • αν γίνει ακύρωση, θα εμφανιστεί στα λεπτομερή αποτελέσματα με την επισήμανση «N» που σημαίνει ακύρωση.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι