KKK

Home > KKK > Mul tekkis kahtlusi ühe valikvastustega testi küsimuse suhtes. Mida saan teha?

Mul tekkis kahtlusi ühe valikvastustega testi küsimuse suhtes. Mida saan teha?

Küsimuste kategooriad: 

Kui teil tekib tõsine kahtlus seoses mõne testiküsimusega, võtke palun ühendust EPSO kandidaatide teabetalitusega testist alates kümne kalendripäeva jooksul ning kirjeldage selgelt olukorda ja märkige oma kandidaadinumber (vt konkursiteates kirjeldatud arvestamata jätmise menetlust (neutralisation)).

EPSO kontrollib küll põhjalikult kõiki testiküsimusi, kuid kui sellest hoolimata selgub, et mõni neist EPSO rangetele kvaliteedikriteeriumidele ei vasta, tegutsetakse järgmiselt:

  • küsimus parandatakse või eemaldatakse andmebaasist;
  • kui kohaldatakse arvestamata jätmise menetlust, väljendab seda tulemustes märge „N“ (neutralisation).

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei