FAQs

Home > FAQs > Kien hemm problema f'waħda mill-Mistoqsijiet tal-Għażla Multipla tiegħi, x'nista’ nagħmel?

Kien hemm problema f'waħda mill-Mistoqsijiet tal-Għażla Multipla tiegħi, x'nista’ nagħmel?

Kategoriji tal-mistoqsijiet: 

Jekk ikollok dubju serju dwar il-kontenut ta’ mistoqsija ta’ test jekk jogħġbok ikkuntattja lis-Servizz ta’ Kuntatt tal-Kandidati tal-EPSO mhux aktar tard minn tliet ijiem kalendarji mit-test tiegħek fejn tispjega b’mod ċar iċ-ċirkustanzi u tagħti n-numru tal-kandidat tiegħek (ara l-proċedura ta’ newtralizzazzjoni fl-avviż tal-kompetizzjoni).

Jekk element identifikat ma jkunx konformi mal-kriterji ta’ kwalità stretti tal-EPSO minkejja l-kontrolli tal-kwalità dettaljati li hemm fis-seħħ, il-miżuri korrettivi huma kif ġej:

  • L-element se jiġi kkoreġġut jew se jitneħħa mill-bażi tad-data
  • Jekk tiġi applikata n-newtralizzazzjoni, se taraha riflessa fir-riżultati dettaljati, immarkata b’ "N" għan-newtralizzazzjoni.

It-tweġiba kienet utli?

Iva Le