Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Jedno z pytań było błędnie sformułowane – czy mogę to gdzieś zgłosić?

Jedno z pytań było błędnie sformułowane – czy mogę to gdzieś zgłosić?

W przypadku poważnych wątpliwości co do treści danego pytania w teście, skontaktuj się z działem kontaktów z kandydatami EPSO w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia, w którym odbył się test. Pamiętaj, aby podać szczegółowe wyjaśnienie i swój numer kandydata (zob. informacja o tzw. procedurze neutralizacji w ogłoszeniu o konkursie).

Jeżeli okaże się, że mimo dokładnej kontroli jakości pytanie nie spełnia określonych przez EPSO surowych kryteriów jakości, mogą zostać podjęte następujące środki naprawcze:

  • pytanie zostanie poprawione lub usunięte z bazy pytań
  • jeżeli zastosowana zostanie procedura neutralizacji, w szczegółowych wynikach pytanie zostanie oznaczone literą „N”.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie