Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Pri jednej z mojich otázok s voliteľnými odpoveďami sa vyskytol problém, čo mám robiť?

Pri jednej z mojich otázok s voliteľnými odpoveďami sa vyskytol problém, čo mám robiť?

Ak máte o obsahu niektorej z testovacích otázok vážne pochybnosti, do troch kalendárnych dní odo dňa absolvovania testov kontaktujte útvar pre styk s uchádzačmi úradu EPSO, jasne opíšte predmetné okolnosti a uveďte svoje číslo uchádzača (pozri „postup pri zrušení otázky“ v oznámení o výberovom konaní).

Ak identifikovaná položka ani napriek dôkladnej kontrole kvality nespĺňa zavedené prísne kritériá kvality úradu EPSO, uplatnia sa tieto nápravné opatrenia:

  • položka sa musí opraviť alebo odstrániť z databázy;
  • ak dôjde k zrušeniu otázky, zohľadní sa to v podrobných výsledkoch, pričom zrušenie bude označené písmenom „N“.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie