Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Det var ett problem med en av mina flervalsfrågor – vad kan jag göra?

Det var ett problem med en av mina flervalsfrågor – vad kan jag göra?

Om du är mycket tveksam till innehållet i en provfråga ska du kontakta Epsos kontaktcentrum senast tre kalenderdagar efter ditt prov. Förklara noggrant omständigheterna och uppge ditt ansökningsnummer (läs mer om förfarandet för strykning av frågor i meddelandet om uttagningsprov).

Om en viss fråga inte uppfyller Epsos stränga kvalitetskrav trots noggrann kvalitetskontroll vidtas följande korrigerande åtgärder:

  • Frågan rättas eller tas bort från frågedatabasen.
  • Om frågan har strukits ser du det i de detaljerade resultaten, då frågan är markerad med ”N” (som står för ”neutralisation”).

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej