Časté otázky

Úvod > Časté dotazy > Proč byl výsledek části Hodnocení zkušeností nižší, než bych předpokládal?

Proč byl výsledek části Hodnocení zkušeností nižší, než bych předpokládal?

Ze související judikatury Soudního dvora vyplývá, že váš osobní názor na to, jakým způsobem měly být vaše kvalifikace a odborná praxe v rámci výběrového řízení ohodnoceny, nemůže nahradit posouzení výběrové komise. Je pouze subjektivní a nelze ho považovat za nevyvratitelný důkaz o pochybení na straně výběrové komise.

Vaší povinností je poskytnout výběrové komisi veškeré informace nezbytné pro hodnocení vašich zkušeností (v rámci tzv. talent screener), tedy uvést dostatek informací a zodpovědět všechny dotazy.

Rozhodnutí výběrové komise vychází z několika předem stanovených kritérií výběru, na jejichž základě se rozhodne o hodnocení uchazeče. Jde například o tato kritéria:

  • Váš diplom a/nebo vystudovaný obor dostatečně neodpovídá předem stanoveným kritériím.
  • Vaše odborná praxe nedostatečně odpovídá povaze a náplni práce, která je specifikována v oznámení o výběrovém řízení.
  • Povaha a typ úkolů, které ve své práci vykonáváte (např. objem rozpočtu nebo počet osob, které máte na starost), není v souladu s předem stanovenými kritérii nebo není dostatečně podrobně popsána v části Hodnocení zkušeností ve vaší přihlášce do výběrového řízení.
  • Neuvedli jste jasně dobu trvání vaší odborné praxe (např. datum zahájení a ukončení). 
  • Nezískali jste dostatečně dlouhou zkušenost v daném oboru, popř. jste ji nezískali po dokončení vysokoškolského studia, které je k účasti na daném výběrovém řízení požadováno.
  • Na danou otázku, popř. otázky jste odpověděli „Ne“ a v důsledku toho vám bylo uděleno 0 bodů.
  • Odkazovali jste na odpověď, kterou jste uvedli u jiné otázky (body nejsou uděleny v případě, že jste u několika položek uvedli stejnou informaci - každá relevantní zkušenost/odborná praxe se započítává pouze jednou).
  • V odpovědi na otázku v části Hodnocení zkušeností jste odkazovali na jinou část přihlášky, která se v hodnocení zkušeností nezohledňuje.
  • Neodpověděli jste na všechny otázky v části přihlášky s názvem Hodnocení zkušeností.

Pomohla vám tato odpověď?

Ano Ne