KKK

Avaleht > KKK > Miks oli minu punktisumma „võimete sõela“ (Talent Screener) testis madalam kui minu ootused?

Miks oli minu punktisumma „võimete sõela“ (Talent Screener) testis madalam kui minu ootused?

Vastavalt asjakohasele kohtupraktikale on teie enda käsitlus sellest, kuidas teie kvalifikatsiooni/kogemust oleks tulnud arvestada, subjektiivne. Seetõttu ei saa see asendada valikukomisjoni hinnangut. Seda ei saa käsitada ümberlükkamatu tõendina valikukomisjoni ilmse vea kohta.

Teie olete kohustatud esitama valikukomisjonile kogu vajaliku teabe, et viimane saaks hinnata teie „võimete sõela“ testi tulemusi, s.t esitama piisavalt üksikasju ja vastama kõigile küsimustele.

Valikukomisjoni otsust teie hindamise kohta selgitavad mitmed elemendid, mis põhinevad eelnevalt kindlaks määratud kriteeriumidel:

  • teie diplom ja/või õpingute käigus käsitletud teemad ei ole piisavalt vastavuses eelnevalt kindlaks määratud kriteeriumidega;
  • teie kogemus ei ole piisavalt seotud konkursiteates esitatud ametiülesannetega;
  • teie ametikohaga seotud ülesanded/kohustused (nt seoses eelarve määra või hallatavate töötajate hulgaga) ei ole kooskõlas eelnevalt kindlaks määratud kriteeriumidega või neid ei ole teie kandideerimisavalduse sakis „Võimete sõel“ piisava täpsusega kirjeldatud;
  • teie töökogemuse kestus ei ole selgelt määratletud (nt täpsed algus- ja lõppkuupäevad); 
  • teie töökogemus asjaomases valdkonnas ei ole piisavalt pikk / te ei saanud seda pärast konkursil osalemiseks vajaliku diplomi saamist;
  • teie vastus oli „Ei“ ja seega anti teile küsimus(t)e eest null punkti;
  • viitasite vastusele, mille andsite juba muule küsimusele (punkte ei anta topelt sama teavet kordavate kannete eest, sest iga asjakohast kogemust võetakse arvesse üksnes üks kord);
  • viitasite oma „võimete sõela“ vastuses muule kandideerimisvormi osale, mida ei võeta selles etapis arvesse;
  • te ei vastanud kandideerimisvormil kõigile saki „Võimete sõel“ (Talent Screener) küsimustele.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei