Usein kysyttyä

Etusivu > Usein kysyttyä > Miksi Kykyjen kartoitus -osiosta saamani pisteet olivat odotuksiani alhaisemmat?

Miksi Kykyjen kartoitus -osiosta saamani pisteet olivat odotuksiani alhaisemmat?

Hakijan oma käsitys siitä, miten hänen pätevyytensä ja/tai työkokemuksensa olisi pitänyt ottaa huomioon, on subjektiivinen. Sen perusteella ei voi osoittaa, että valintalautakunta on tehnyt virheen. Tästä syystä se ei voi korvata valintalautakunnan tekemää arviointia. Tämä periaate on vahvistettu EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä.

Hakijan on huolehdittava siitä, että hän toimittaa valintalautakunnalle kaikki Kykyjen kartoitus -osion arvioinnissa tarvittavat tiedot. Tämä tarkoittaa, että hakijan on annettava riittävästi tietoja ja vastattava kaikkiin kysymyksiin.

Hakijan pisteitä koskeva valintalautakunnan päätös, joka tehdään ennalta määriteltyjen arviointikriteereiden mukaisesti, voi perustua muun muassa seuraaviin seikkoihin:

  • tutkinto ja/tai siihen sisältyvät oppiaineet eivät riittävästi vastaa ennalta määriteltyjä arviointikriteerejä
  • työkokemus ei liity riittävästi kilpailuilmoituksessa kuvattuihin tehtäviin
  • työtehtävät/työtehtävien vastuullisuus (esim. budjetin määrä tai alaisten määrä) eivät vastaa ennalta määriteltyjä arviointikriteerejä tai hakija ei ole kuvannut niitä riittävästi hakemuslomakkeen Kykyjen kartoitus -osiossa
  • työkokemuksen kestoa ei ole ilmoitettu selkeästi (esim. tarkat alkamis- ja päättymispäivät) 
  • alaan liittyvää työkokemusta on liian vähän / alaan liittyvä työkokemus on hankittu kilpailun osallistumisedellytyksenä olevan tutkinnon suorittamisen jälkeen
  • ”ei”-vastauksista annetaan 0 pistettä
  • vastauksessa on viitattu johonkin toiseen kysymykseen annettuun vastaukseen (jos samoja tietoja annetaan useassa eri vastauksessa, niistä ei anneta pisteitä useaan kertaan, sillä kustakin relevantista työkokemuksesta voi saada pisteitä vain kerran)
  • Kykyjen kartoitus -osiossa annetussa vastauksessa on viitattu johonkin muuhun hakemuslomakkeen osioon, jota ei oteta huomioon kykyjen kartoituksessa
  • hakemuslomakkeen Kykyjen kartoitus -osion kaikkiin kysymyksiin ei ole vastattu.

Oliko tästä vastauksesta apua?

Kyllä En