Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Zašto je broj bodova koji sam ostvario na probiru talenata niži od onoga što sam očekivao?

Zašto je broj bodova koji sam ostvario na probiru talenata niži od onoga što sam očekivao?

U skladu s relevantnom sudskom praksom Suda vaše osobno mišljenje o načinu na koji su vaše kvalifikacije odnosno iskustvo trebali biti ocijenjeni subjektivno je i ne može zamijeniti ocjenu povjerenstva za odabir. Ono nije nepobitan dokaz o očitoj pogrešci povjerenstva.

Vaša je odgovornost dostaviti povjerenstvu za odabir sve informacije potrebne za vašu ocjenu u okviru probira talenata. Stoga budite detaljni i odgovorite na sva pitanja.

Broj bodova koji vam povjerenstvo za odabir dodjeljuje u skladu s unaprijed utvrđenim kriterijima ocjenjivanja ovisi o različitim čimbenicima:

  • vaša diploma i/ili predmeti koje je vaš studijski program obuhvaćao ne odgovaraju u dostatnoj mjeri unaprijed utvrđenim kriterijima
  • vaše iskustvo nije dostatno povezano s poslovima radnog mjesta opisanima u obavijesti o natječaju
  • poslovi odnosno vrsta odgovornosti povezani s vašim radnim mjestom (npr. veličina proračuna ili broj osoblja kojima ste upravljali) ne odgovaraju unaprijed utvrđenim kriterijima ili njihov opis u rubrici „Probir talenata” u vašoj prijavi nije dovoljno iscrpan
  • trajanje vašeg radnog iskustva nije jasno navedeno (npr. točan datum početka i završetka) 
  • vaše iskustvo u dotičnom području nije dostatno / stečeno je nakon diplome koja je uvjet za sudjelovanje u natječaju
  • za pitanja na koja ste odgovorili „ne” dodijeljeno vam je nula bodova
  • u odgovoru ste uputili na svoj odgovor na neko drugo pitanje (za unose koji sadržavaju iste informacije bodovi se ne dodjeljuju više puta jer se svako relevantno iskustvo može uzeti u obzir samo jednom)
  • u jednom od odgovora na pitanja iz rubrike „Probir talenata” uputili ste na neki drugi dio obrasca za prijavu koji se ne uzima u obzir u fazi probira talenata
  • niste odgovorili na sva pitanja iz rubrike „Probir talenata” obrasca za prijavu.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne