Gyakran feltett kérdések

Kezdőlap > Gyakran feltett kérdések > Miért kaptam kevesebb pontot a tehetségszűrő részre, mint ahogyan azt vártam?

Miért kaptam kevesebb pontot a tehetségszűrő részre, mint ahogyan azt vártam?

A Bíróság megfelelő ítélkezési gyakorlatával összhangban hiába van Ön meggyőződve arról, hogy képesítéseit és/vagy szakmai tapasztalatait másképpen kellett volna értékelni, ez a szubjektív vélemény nem léphet a vizsgabizottság értékelésének a helyébe. Az Ön meggyőződése nem bizonyíték arra, hogy a vizsgabizottság nyilvánvaló hibát vétett.

Az Ön felelőssége, hogy a tehetségszűrő részben az összes kérdést megválaszolja, és minden olyan információt megadjon, amelyet a vizsgabizottság kiértékelhet.

A vizsgabizottság előre meghatározott értékelési kritériumok alapján úgy dönthet, hogy Önt kizárja az eljárásból. Ezt különbözőképpen indokolhatja:

  • Az Ön oklevele és/vagy az Ön által tanult tárgyak nem felelnek meg kellőképpen az előre meghatározott kritériumoknak
  • Tapasztalata nem kapcsolódik kellőképpen a versenyvizsga-felhívásban rögzített munkakör jellegéhez
  • Feladatainak jellege/felelősségi körének típusa (pl. a költségvetés szintjének vagy a felelőssége alá tartozó munkatársak számának vonatkozásában) nem áll összhangban az előre meghatározott kritériumokkal vagy nincs kellőképpen részletezve a jelentkezési lap tehetségszűrő rovatában
  • A szakmai tapasztalat hossza (pl. a pontos időintervallum) nincs egyértelműen megadva 
  • Szakmai tapasztalata nem elég hosszú/szakmai tapasztalatát a versenyvizsgára jogosító oklevél kibocsátása után szerezte
  • Ön nemleges választ adott egy vagy több kérdésre, ezért arra (azokra) nulla pontot kapott
  • Ön egy olyan válaszra hivatkozott, amelyet egy másik kérdésre adott (ugyanazt az információt nem pontozzuk többször, mivel egy releváns tapasztalat csak egyszer számít).
  • Ön a tehetségszűrő részben a jelentkezési lap egy olyan részére hivatkozott, amelyet a szűrés során nem veszünk figyelembe
  • Nem válaszolta meg az összes kérdést a jelentkezési lap tehetségszűrő rovatában

Hasznos volt-e ez a válasz?

Igen Nem