DUK

Pradžia > DUK > Kodėl mano gabumų vertinimo rezultatas mažesnis negu tikėjausi?

Kodėl mano gabumų vertinimo rezultatas mažesnis negu tikėjausi?

Vadovaujantis atitinkamais Teismo sprendimais, jūsų asmeninis įsitikinimas, kaip turėjo būti vertinama jūsų kvalifikacija ir (arba) patirtis, yra subjektyvus ir negali pakeisti atrankos komisijos vertinimo. Jis nėra nepaneigiamas komisijos padarytos akivaizdžios klaidos įrodymas.

Jūs turite suteikti atrankos komisijai visą informaciją, kurios jai reikia jūsų gabumams įvertinti, t. y. pateikti pakankamai išsamius duomenis ir atsakyti į visus klausimus.

Atrankos komisijos vertinimo remiantis iš anksto nustatytais vertinimo kriterijais sprendimai gali būti grindžiami įvairiomis priežastimis:

  • jūsų diplomas ir (arba) jame nurodyti dalykai nepakankamai atitinka nustatytus kriterijus,
  • jūsų patirtis nepakankamai susijusi su pranešime apie konkursą nurodytų pareigų pobūdžiu,
  • jūsų užduočių pobūdis arba su jūsų darbu susijusios atsakomybės pobūdis (pvz., biudžeto dydis arba pavaldinių skaičius) neatitinka nustatytų kriterijų arba nėra pakankamai išsamiai apibūdintas jūsų paraiškos skyriuje „Gabumai“,
  • nėra aiškiai nurodyta jūsų profesinės patirties trukmė (pvz., tikslios pradžios ir pabaigos datos), 
  • jūsų patirtis konkurso srityje yra nepakankamai ilga arba buvo įgyta jau gavus diplomą, suteikiantį teisę dalyvauti konkurse,
  • atsakėte „Ne“ ir todėl jums buvo skirta nulis balų už klausimą (-us),
  • nurodėte vadovautis jūsų atsakymu į kitą klausimą (už kartojamus tos pačios informacijos įrašus balai dar kartą neskiriami, nes į kiekvieną aktualios informacijos elementą gali būti atsižvelgiama tik vieną kartą),
  • atsakydamas į skyriaus „Gabumai“ klausimą nurodėte informaciją kitoje paraiškos formos vietoje, į kurią neatsižvelgiama vertinant gabumus,
  • atsakėte ne į visus paraiškos formos skyriaus „Gabumai“ klausimus.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?

Taip Ne