Bieži uzdotie jautājumi

Sākumlapa > Bieži jautājumi > Kāpēc iedaļā “Talanta vērtētājs” saņēmu zemāku vērtējumu, nekā biju domājis?

Kāpēc iedaļā “Talanta vērtētājs” saņēmu zemāku vērtējumu, nekā biju domājis?

Saskaņā ar ES Tiesas judikatūru kandidāta paša viedoklis par to, kā būtu vērtējama viņa kvalifikācija vai pieredze, ir subjektīvs un nevar aizstāt atlases komisijas vērtējumu. Šādu viedokli nevar uzskatīt par neapgāžamu pierādījumu, ka komisija pieļāvusi kļūdu.

Jūsu ziņā ir sniegt atlases komisijai visu nepieciešamo informāciju, lai tā spētu novērtēt jūsu piemērotību iedaļā “Talanta vērtētājs”, t.i., jums jāsniedz pietiekami sīka informācija un jāatbild uz visiem jautājumiem.

Atlases komisijas lēmumam par vērtējuma rezultātu var būt dažādi iemesli, kas saistīti ar komisijas iepriekš noteiktiem vērtēšanas kritērijiem:

  • jūsu diploms un/vai apgūtie mācību priekšmeti īsti neatbilst iepriekš noteiktajiem kritērijiem;
  • jūsu pieredze nav pietiekami saistīta ar paziņojumā par konkursu aprakstītajiem pienākumiem;
  • jūsu līdzšinējā darbā veiktie uzdevumi vai atbildības veids (piemēram, attiecībā uz budžetu vai pakļautībā esošo personu skaitu) neatbilst iepriekš noteiktajiem kritērijiem vai nav pietiekami sīki izklāstīti jūsu pieteikuma iedaļā “Talanta vērtētājs”;
  • nav skaidri norādīts jūsu profesionālās pieredzes ilgums (piemēram, trūkst precīza sākuma un beigu datuma); 
  • jūsu pieredze attiecīgajā jomā nav pietiekami ilga vai netika iegūta pēc diploma saņemšanas, kurš dod tiesības piedalīties šajā konkursā;
  • jūs atbildējāt ar “nē” un līdz ar to nesaņēmāt nevienu punktu par attiecīgo jautājumu;
  • jūs atsaucāties uz atbildi, ko sniedzāt uz citu jautājumu (punkti netiks piešķirti vairākas reizes par vienu un to pašu informāciju, jo katru attiecīgo pieredzi var ieskaitīt tikai vienreiz);
  • jūs iedaļā “Talanta vērtētājs” atsaucaties uz atbildi, kas sniegta citā pieteikuma veidlapas daļā, kuru vērtēšanā neņem vērā;
  • jūs pieteikuma veidlapas iedaļā “Talanta vērtētājs” neatbildējāt uz visiem jautājumiem.

Vai atbilde noderēja?