Veelgestelde vragen

Startseite > Veelgestelde vragen > Waarom was de score van mijn Talent screener lager dan verwacht?

Waarom was de score van mijn Talent screener lager dan verwacht?

Volgens de jurisprudentie is uw beoordeling van uw eigen kwalificaties en ervaring een persoonlijk oordeel dat niet noodzakelijk overeenstemt met dat van de jury. Als de jury een andere mening heeft, betekent dat dus niet dat zij per se een fout heeft gemaakt.

U bent er zelf verantwoordelijk voor om de jury alle nodige informatie te verstrekken in de Talent screener. U moet dus voldoende details geven en alle vragen beantwoorden.

Er zijn verschillende factoren die de score van de jury kunnen verklaren op basis van de vooraf vastgestelde selectiecriteria:

  • Uw diploma en/of de vakken komen niet voldoende overeen met de selectiecriteria
  • Uw werkervaring is niet relevant genoeg voor de taken die zijn vermeld in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek/de selectieprocedure
  • De aard van de functie/het soort verantwoordelijkheden die uw functie met zich meebrengt (bijv. het budget dat u beheert of het aantal personen waar u leiding aan geeft) voldoet niet aan de vooraf bepaalde criteria of is niet voldoende gespecificeerd in de Talent screener
  • De duur van uw werkervaring is niet duidelijk aangegeven (bijv. begin- en einddata) 
  • Uw ervaring in het veld is niet lang genoeg/is niet opgedaan na het behalen van het diploma dat vereist was voor deelname aan het vergelijkend onderzoek.
  • U heeft "nee" geantwoord en daarom 0 punten gekregen voor de vraag/vragen
  • U heeft verwezen naar het antwoord op een andere vraag. U krijgt niet twee keer punten voor dezelfde informatie/ervaring.
  • U heeft in uw Talent screener verwezen naar een ander deel van het sollicitatieformulier dat niet in overweging wordt genomen voor de screening.
  • U heeft niet alle vragen in de Talent screener beantwoord.

Vond u dit antwoord nuttig?

Ja Nee