Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Dlaczego wynik selekcji w oparciu o informacje podane w zakładce „ocena zdolności” był gorszy, niż zakładałem?

Dlaczego wynik selekcji w oparciu o informacje podane w zakładce „ocena zdolności” był gorszy, niż zakładałem?

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału w tym temacie przekonanie kandydata co do tego, jak należało ocenić jego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, jest subiektywne i nie może zastąpić oceny dokonanej przez komisję konkursową. Opinia kandydata nie stanowi niepodważalnego dowodu na to, że komisja popełniła oczywisty błąd.

To Ty odpowiadasz za przedstawienie komisji konkursowej wszelkich informacji, które są potrzebne przy wstępnej selekcji na podstawie kwalifikacji przeprowadzanej w oparciu o informacje zawarte w zakładce „ocena zdolności”. Oznacza to, że musisz odpowiedzieć na wszystkie pytania i podać odpowiednie szczegóły.

Decyzja komisji konkursowej co do wyniku selekcji została podjęta w oparciu o ustalone kryteria oceny. Być może:

  • Twój dyplom lub dziedzina, w której go uzyskałeś, nie są w wystarczającym stopniu zgodne z ustanowionymi kryteriami
  • Twoje doświadczenie nie jest wystarczająco powiązane z rodzajem obowiązków określonych w ogłoszeniu o konkursie
  • charakter zadań lub rodzaj obowiązków związanych z Twoją pracą (np. pod względem wysokości budżetu lub liczby podwładnych) nie jest zgodny z ustanowionymi kryteriami lub nie został wystarczająco szczegółowo opisany w zakładce „ocena zdolności” w Twoim zgłoszeniu
  • czas trwania doświadczenia zawodowego nie został jasno sprecyzowany (np. data początku i końca) 
  • Twoje doświadczenie w dziedzinie, w której prowadzony jest nabór, nie trwało wystarczająco długo lub zostało zdobyte po uzyskaniu dyplomu uprawniającego do zgłoszenia się do konkursu
  • na jedno lub więcej pytań odpowiedziałeś „nie” i nie przyznano Ci żadnych punktów za te odpowiedzi
  • odesłałeś do swojej odpowiedzi na inne pytanie (za wpisy, w których powtarzane są te same informacje, punkty nie są przyznawane kilkukrotnie; każdy okres doświadczenia zawodowego jest liczony tylko raz)
  • odesłałeś w zakładce „ocena zdolności” do informacji zamieszczonej w innej części zgłoszenia – inne części nie są brane pod uwagę na tym etapie selekcji
  • nie udzieliłeś odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w zakładce „ocena zdolności” w Twoim zgłoszeniu.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie