Pogosta vprašanja

Domača stran > Pogosta vprašanja > Po mojem mnenju bi moral(a) pri preverjanju dodatnih sposobnosti dobiti več točk.

Po mojem mnenju bi moral(a) pri preverjanju dodatnih sposobnosti dobiti več točk.

Glede na ustrezno sodno prakso je vaše osebno mnenje o tem, kako bi morali oceniti vaše kvalifikacije/izkušnje, subjektivno in ne more nadomestiti ocene natečajne komisije. Vaše mnenje ne more šteti za neovrgljiv dokaz o očitni napaki, ki naj bi jo storila natečajna komisija.

Vaša dolžnost je, da natečajni komisiji predložite vse informacije, ki jih potrebuje za oceno vaših dodatnih sposobnosti, tj. odgovoriti morate podrobno in na vsa vprašanja.

Odločitev natečajne komisije glede točkovanja vaših sposobnosti temelji na vnaprej določenih izbirnih merilih:

  • vaša diploma in/ali zajeti študijski predmeti ne izpolnjujejo v zadostni meri vnaprej določenih izbirnih meril
  • vaše izkušnje niso v zadostni meri povezane z naravo nalog, navedenih v razpisu natečaja
  • narava opravil/vrsta odgovornosti na vašem delovnem mestu (tj. kar zadeva raven proračuna oziroma število oseb, ki ste jim nadrejeni) ne ustrezajo vnaprej določenim izbirnim merilom oziroma niso dovolj podrobno opisane v razdelku Preverjanje dodatnih sposobnosti v vaši prijavi
  • dolžina vaših delovnih izkušenj ni jasno navedena (tj. točen začetni in končni datum) 
  • vaše izkušnje na tem področju niso ustrezno dolge/niso bile pridobljene po diplomi, ki je pogoj za ta natečaj
  • na eno ali več vprašanj ste odgovorili Ne in tako ostali brez točk
  • v svojem odgovoru ste se sklicevali na odgovor, ki ste ga dali pri nekem drugem vprašanju (enakih informacij ne moremo točkovati večkrat, saj se vsaka ustrezna izkušnja upošteva in točkuje samo enkrat)
  • v svojem odgovoru ste se sklicevali na informacije v drugem razdelku prijave, ki se ne upošteva pri preverjanju dodatnih sposobnosti
  • niste odgovorili na vsa vprašanja v razdelku Preverjanje dodatnih sposobnosti

Ali vam je bil odgovor v pomoč?

Da Ne