Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Varför fick jag lägre poäng i Talent Screener än jag förväntade mig?

Varför fick jag lägre poäng i Talent Screener än jag förväntade mig?

Enligt EU-domstolens rättspraxis ska din personliga åsikt om hur din utbildning och erfarenhet ska bedömas betraktas som subjektiv. Den kan inte ersätta uttagningskommittén bedömning. Din personliga åsikt är inget ovedersägligt bevis på att kommittén har begått ett uppenbart fel.

Du ansvarar för att förse uttagningskommittén med alla uppgifter som krävs för att bedöma din Talent Screener, dvs. tillräckligt noggranna uppgifter och svar på alla frågor.

Olika faktorer kan förklara uttagningskommitténs poängbeslut i enlighet med kommitténs fördefinierade utvärderingskriterier:

  • Din utbildning och/eller de ämnen som ingår i den ligger inte tillräckligt i linje med de fördefinierade kriterierna.
  • Din erfarenhet har inte tillräcklig koppling till de arbetsuppgifter som anges i meddelandet om uttagningsprov.
  • Dina nuvarande arbetsuppgifter/det ansvar som ditt jobb medför (t.ex. i fråga om budget och antal personer du är chef för) ligger inte i linje med de fördefinierade kriterierna eller är inte tillräckligt noggrant beskrivna i fliken Talent Screener i din ansökan.
  • Det framgår inte tydligt hur lång din yrkeserfarenhet är (inga precisa start- och slutdatum). 
  • Din erfarenhet på området är för kort eller från tiden före den examen som krävs för uttagningsprovet.
  • Du svarade ”nej” på en eller flera frågor och fick följaktligen noll poäng på frågorna.
  • Du hänvisade till svaret på en annan fråga (om samma information anges i flera svar utdelas inga poäng flera gånger eftersom en relevant erfarenhet bara räknas en gång).
  • I ditt svar i Talent Screener hänvisade du till en annan del av ansökan som inte ingår i utvärderingen.
  • Du svarade inte på alla frågor i fliken Talent Screener i vårt ansökningsformulär.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej