Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Η εξεταστική επιτροπή έλαβε υπόψη της ολόκληρη την αίτησή μου κατά τη βαθμολόγησή μου μέσω του Αξιολογητή Ταλέντου;

Η εξεταστική επιτροπή έλαβε υπόψη της ολόκληρη την αίτησή μου κατά τη βαθμολόγησή μου μέσω του Αξιολογητή Ταλέντου;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Όχι. Η εξεταστική επιτροπή βαθμολογεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με βάση τις απαντήσεις που δίνετε στον Αξιολογητή Ταλέντου της αίτησής σας.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι