ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Коментарите са твърде ограничени, нуждая се от допълнителни разяснения относно моята оценка

Коментарите са твърде ограничени, нуждая се от допълнителни разяснения относно моята оценка

Категории въпроси: 

Вече би трябвало да сте получили както оценките, така и коментарите в писмото с вашите резултатите. Допълнителни коментари няма да бъдат предоставени.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не